AB Adalet Divanı’ndan Türklere vatandaşlık konusunda karar

Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki en yüksek yargı mercii olan Avrupa Adalet Divanı, Almanya’dan beş Türkün açtığı davada kararını açıkladı.

Türkiye’den Almanya’ya göç eden ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşayan beş kişi, 1999 yılında Alman vatandaşlığına geçmiş ve Alman yasaları gereği Türkiye vatandaşlığından ayrılmıştı. Almanya vatandaşlığına geçtikten sonra yeniden Türkiye vatandaşlığı almak için başvuruda bulunan beş Türk, bu nedenle otomatikman Alman vatandaşlığını kaybetmiş, bunun üzerine yargı yoluna başvurmuştu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Alman mahkemesi, davacıların Alman vatandaşlığının yanı sıra AB içinde serbest dolaşım ve ikamet gibi AB vatandaşlık haklarını da kaybetmeleri nedeniyle görüş bildirmesi için konuyu Avrupa Adalet Divanı’na havale etmişti.

‘ALMANYA’DAKİ YASA AB HUKUKUNA AYKIRI DEĞİL’

Divan, AB üyesi olmayan bir devletin vatandaşlığına gönüllü olarak geçen bir kişinin Alman vatandaşlığını kaybedebileceğini, bu yönde Alman kanunlarında yer alan düzenlemenin AB hukukuna aykırı olmadığını bildirdi. Lüksemburg’daki mahkeme, bu durumda AB vatandaşlık haklarının da kaybedileceğinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

AB’ye üye devletlerin vatandaşlıkla ilgili koşulları kendilerinin belirleyebileceğine işaret eden Divan yargıçları, “Bir devletin kendisiyle vatandaşları arasında özel bir bağlılık ve sadakate dayalı ilişkiyi korumak istemesinin meşru olduğuna” hükmetti. Yargıçlar, diğer yandan kişilerin, AB vatandaşlığının kaybedilmesinin kendileri açısından orantısız sonuçlara yol açıp açmadığına dair mahkemelere başvurabilmeleri gerektiğine de vurgu yaptı.

ALMANYA ÇİFTE VATANDAŞLIĞA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Almanya’da koalisyon hükümeti, çifte vatandaşlık önündeki engelleri kaldıran yeni düzenlemeleri yürürlüğe sokmaya hazırlandığı için Divan kararının Türkler aleyhine önemli bir etkisinin olması beklenmiyor. Yeni vatandaşlık yasası, Haziran ayı sonunda yürürlüğe girecek.

Almanya’da çifte vatandaşlığa şimdiye kadar sadece istisnai durumlarda izin veriliyor, Türk vatandaşlığına geçen kişi otomatikman Alman vatandaşlığını kaybediyordu. Yeni düzenlemeyle başka bir vatandaşlığa geçmek isteyen Alman vatandaşları, Alman makamlarından izin almak zorunda olmayacak ve Alman vatandaşlığını da kaybetmeyecek. Aynı şekilde Alman vatandaşlığına geçmek isteyen bir Türk’ün Türk vatandaşlığından çıkması gerekmeyecek.

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x